AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA MASZYN


Audyt bezpieczeństwa maszyn to nasza specjalność.

Bezpieczeństwo maszyn to nie tylko obowiązek, ale i dbałość o swoich pracowników oraz spełnienie wymagań obowiązujących przepisów.

NASZA OFERTA


Audyty bezpieczeństwa maszyn to proces przeprowadzania oceny ryzyka związanego z użytkowaniem i obsługą maszyn i urządzeń w miejscu pracy. Ich celem jest zapewnienie, że maszyny są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami, a także minimalizacja ryzyka wypadków i obrażeń.

Audyty bezpieczeństwa maszyn obejmują analizę ryzyka, identyfikację zagrożeń i określenie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony. W ramach audytu dokonuje się również przeglądu dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, a także przeprowadza się badania maszyn i urządzeń.

W wyniku audytu bezpieczeństwa maszyn, można uzyskać rekomendacje dotyczące modernizacji lub wymiany urządzeń, wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa, szkoleń pracowników czy stosowania odpowiednich środków ochrony.