USŁUGI BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w Twojej firmie jest dla Nas priorytetem.

Z nami zapewnisz bezpieczeństwo pracowników, uchronisz przed niebezpiecznymi sytuacjami, zredukujesz koszty związane z wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz poprawisz wydajność i wizerunek firmy.

NASZA OFERTA


Wdrażanie odpowiednich procedur BHP powinno być traktowane jako integralna część każdej działalności gospodarczej.

 • pełnimy obowiązki służby BHP,
 • prowadzimy kontrolę (audyty) BHP,
 • wykonujemy ocenę wymagań BHP dla obiektów budowlanych i terenów zakładu,
 • wykonujemy ocenę wymagań BHP dla pomieszczeń pracy,
 • wykonujemy ocenę spełnienia minimalnych wymagań BHP nowych oraz używanych maszyn i urządzeń,
 • pomagamy w doborze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, odpowiedniej dla prowadzonej działalności,
 • doradzamy jak stosować przepisy BHP, w sposób efektywny i zoptymalizowany,
 • identyfikujemy zagrożenia na stanowisku pracy, zgodnie z potrzebami Klienta,
 • sporządzamy i aktualizujemy Instrukcje Eksploatacji Elektrowni Wiatrowych,
 • wykonujemy i aktualizujemy oceny ryzyka zawodowego,
 • wykonujemy ocenę ergonomii na stanowiskach pracy, w tym przy monitorach komputerowych,
 • wykonujemy oceny spełnienia minimalnych wymagań bhp dla użytkowanych maszyn i urządzeń, prowadzimy postępowania powypadkowe,
 • sporządzamy i aktualizujemy spersonalizowane instrukcje stanowiskowe BHP,
 • sporządzamy i aktualizujemy spersonalizowane Instrukcje Eksploatacji Urządzeń Energetycznych,
 • sporządzamy i aktualizujemy Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • organizujemy spersonalizowane szkolenia BHP,
 • sporządzamy spersonalizowane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót budowlanych.

Dlaczego warto nam zaufać?


Zapewniamy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów BHP, którzy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę.

Nasze usługi są skuteczne, a ceny konkurencyjne.

Nie czekaj, zadzwoń do nas.