GOSPODARKA ODPADAMI


Wspieramy i edukujemy Wytwórców odpadów i ich pracowników w prawidłowym gospodarowaniu odpadami.

Poznaj tajniki gospodarowania odpadami razem z naszymi ekspertami! Nasza firma oferuje usługi doradztwa w zakresie redukcji ilości odpadów, segregacji i recyklingu. Dzięki nam dowiesz się, jak efektywnie wykorzystać surowce wtórne, jak ograniczyć koszty związane z gospodarką odpadami i jakie metody utylizacji wybrać, aby były one przyjazne dla środowiska. Z naszą pomocą Twój biznes będzie funkcjonować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

NASZA OFERTA


 • identyfikacja obowiązków podmiotu w obszarze gospodarki odpadami,
 • identyfikacja kodów odpadów wytwarzanych przez podmiot,
 • wskazanie rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 • wskazanie odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą,
 • tworzenie i prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO,
 • doradztwo przy organizacji segregacji odpadów w zakładzie,
 • identyfikacja wymagań dla miejsc magazynowania odpadów,
 • wskazanie rodzajów odpadów, których transport nie wymaga zezwolenia,
 • tworzenie i prowadzenie kart przekazania odpadów w systemie BDO,
 • prowadzenie spraw w systemie CRO,
 • przygotowanie sprawozdań w systemie BDO.