USŁUGI PPOŻ.


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest dla Nas priorytetem.

Dzięki nam Twoje obiekty będą zabezpieczone przed niebezpieczeństwami związanymi z pożarami, a Twoi pracownicy będą świadomi zagrożeń i będą potrafili reagować w sytuacjach kryzysowych.

NASZA OFERTA


Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dzięki którym będziesz spełniał obowiązujące przepisy i standardy ppoż.

 • pełnimy obowiązki inspektora ppoż.,
 • prowadzimy kontrolę (audyty) spełnienia wymagań przepisów ppoż.,
 • prowadzimy szkolenia ppoż., w tym z użyciem symulatorów pożaru,
 • prowadzimy praktyczne ćwiczenia ewakuacji,
 • wykonujemy przeglądy i konserwacje hydrantów, gaśnic, systemów oddymiania, zbiorników ppoż.,
 • sporządzamy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,
 • przeprowadzamy ocenę zagrożenia wybuchem, w tym dla stanowisk ładowania akumulatorów wózków jezdniowych,
 • klasyfikujemy i wyznaczamy strefy zagrożenia wybuchem,
 • przeprowadzamy ocenę ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej,
 • sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
 • sporządzamy oceny przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Dlaczego warto nam zaufać?


Zapewniamy doświadczonych i wykwalifikowanych inspektorów ochrony przeciwpożarowej, którzy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę.

Nasze usługi są skuteczne, a ceny konkurencyjne.

Nie czekaj, zadzwoń do nas.