USŁUGI PPOŻ.


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest dla Nas priorytetem.

Dzięki nam Twoje obiekty będą zabezpieczone przed niebezpieczeństwami związanymi z pożarami, a Twoi pracownicy będą świadomi zagrożeń i będą potrafili reagować w sytuacjach kryzysowych.

NASZA OFERTA


Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dzięki którym będziesz spełniał obowiązujące przepisy i standardy ppoż.

  • okresowe, regularne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia pracowników,
  • praktyczne ćwiczenia ewakuacji na obiektach,
  • przeglądy i konserwacje hydrantów, gaśnic, zbiorników ppoż.,
  • opracowanie i aktualizuje Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,
  • opracowanie oceny zagrożenia wybuchem,
  • klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem,
  • ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej,
  • opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
  • opracowanie planów ewakuacji.

Dlaczego warto nam zaufać?


Zapewniamy doświadczonych i wykwalifikowanych inspektorów ochrony przeciwpożarowej, którzy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę.

Nasze usługi są skuteczne, a ceny konkurencyjne.

Nie czekaj, zadzwoń do nas.