DORADZTWO, NADZORY I OCENA ZGODNOŚCI


Zwiększ wydajność poprzez identyfikację i eliminację zbędnych procesów lub działań.

Inwestycja w doradztwo, nadzory i oceny zgodności z przepisami ma na celu zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy urządzeń.

NASZA OFERTA


  • prowadzimy nadzór inwestorski nad przebiegiem montażu, modernizacji i remontu maszyn, urządzeń i instalacji, w tym wirnikowych (np. turbiny, sprężarki, pompy, itp.),
  • prowadzimy nadzór przebiegu prac rozruchowych maszyn, urządzeń i instalacji, w tym sieci gazowych,
  • wykonujemy ocenę zgodności z przepisami i normami dokumentacji powykonawczej, odbiorowej po montażu i remontach maszyn, urządzeń i instalacji, w tym energetycznych i podlegających wymaganiom dyrektywy ATEX i PED,
  • wykonujemy ocenę poprawności dokumentacji po przeglądach maszyn, urządzeń i instalacji, w tym armatury zaworowej sieci gazowej oraz wyposażenia technicznego (napędy wyposażone w układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne),
  • doradzamy w zakresie eksploatacji i kontroli stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających niektóre f-gazy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?


Przeglądy i konserwacja

Pomagamy określić rodzaje i częstotliwość przeglądów i konserwacji.

Identyfikacja ryzyka

Identyfikujemy ryzyka związane z eksploatacją i kontrolą maszyn oraz wspomagamy działania w zakresie opracowania strategii minimalizujących to ryzyko.

Dostosowanie do wymagań

Pomagamy w dostosowaniu maszyn do wymagań przepisów i norm bezpieczeństwa, po montażu nowych maszyn oraz po modyfikacjach lub ulepszeniach.

Optymalizacja wydajności

Analizujemy i doskonalimy procesy w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji maszyn.