SZKOLENIA

w formie stacjonarnej i on-line


Szkolenia to szansa na odkrycie nowych umiejętności i pomysłów.

Szkolenie pracowników jest kluczowe dla poprawy wydajności i skuteczności firmy. W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, a technologia stale się rozwija, przeszkolony personel stanowi nieocenioną wartość dla każdej organizacji.

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA


SZKOLENIE BHP

Zapewniamy instruktaż ogólny, szkolenia bhp dla pracodawców, szkolenia bhp dla pracowników.

Szkolenia obowiązkowe wynikające z wymagań Kodeksu pracy realizowane zgodnie z wytycznymi rozporządzeń wykonawczych. (rozdział VIII działu 10 Kodeksu pracy t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

SZKOLENIE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zapoznanie użytkowników obiektu, w tym pracowników z przepisami przeciwpożarowymi jest obowiązkiem właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, który zapewnia ochronę przeciwpożarową (podstawa prawna: art. 4 pkt 6, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 oraz §6 ust.1 pkt 6 Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719).

SZKOLENIE DLA OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ DO ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Liczba pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń (podstawa prawna: art.2091 §1 pkt 2 lit.b, art.2091 §3. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

SZKOLENIE DLA OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ DO PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Liczba pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń (podstawa prawna: art.2091 §1 pkt 2 lit.a, art.2091 §3. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów dotyczących zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach, jakie wynikają z opublikowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

OPRACOWYWANIE INSTRUKCJI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów dotyczących zasad opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach, jakie wynikają z opublikowania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

EKSPLOATACJA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Nasze szkolenie pozwoli użytkownikom sprężarek i instalacji sprężonego powietrza zapoznać się z dobrymi praktykami użytkowania i konserwacji, aby sprężarki służyły nam jak najlepiej i jak najdłużej. Dowiesz się z jakich elementów składa się podstawowa instalacja sprężonego powietrza, jak działa, a także zapoznasz się z czynnościami związanymi z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem urządzeń/instalacji oraz ze sposobami przygotowania urządzenia/instalacji sprężonego powietrza do przeglądu.

SIECI I URZĄDZENIA GAZOWE – PRAKTYCZNA ORGANIZACJA PRAC

Na szkoleniu dowiesz się o praktycznej organizacji prac oraz eksploatacji sieci i urządzeń gazowych oraz o wymaganiach dla prac w strefach zagrożonych wybuchem.

INFRASTRUKTURA GAZOWA – TŁOCZNIE – WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Szkolenie dedykowane dla użytkowników i ekip serwisowych tłoczni gazu ziemnego. Dowiesz się na nim o wymaganiach prawnych i normatywnych w zakresie projektowania organizacji prac oraz działań na wypadek awarii.

BEZPIECZNE PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Szkolenie realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dlaczego warto skorzystać z usług szkoleniowych?


Zwiększenie efektywności

Szkolenie pracowników poprawia efektywność i wydajność, co przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów.

Poprawa jakości

Szkolenie pracowników przekłada się na jakość produktów i usług oferowanych przez firmę.

Zwiększenie zaangażowania

Pracownicy, którzy otrzymują szkolenia, są bardziej zaangażowani w swoją pracę. Otrzymując wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania swoich zadań, czują się docenieni, co przekłada się na zwiększone zaangażowanie w swoją pracę.

Utrzymanie pracowników

Pracownicy, którzy widzą, że firma inwestuje w ich rozwój i szkolenia, są bardziej skłonni do pozostania w tej firmie na dłuższy czas.