GOSPODARKA ODPADAMI

Świadczymy usługi w zakresie:


identyfikacji obowiązków podmiotu w obszarze gospodarki odpadami

doradztwa przy organizacji segregacji odpadów w zakładzie

identyfikacji kodów odpadów wytwarzanych przez podmiot

identyfikacji wymagań dla miejsc magazynowania odpadów

wskazania rodzajów odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

wskazania rodzajów odpadów, których transport nie wymaga zezwolenia

wskazania odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą

prowadzenia kart przekazania odpadów w BDO

tworzenia i prowadzenia ewidencji odpadów w BDO

przygotowania sprawozdań w systemie BDO

Powody, dla których warto rozważyć współpracę z nami:


Dostęp do specjalistów

Dopasujemy do  Państwa potrzeb osoby o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Profesjonalne podejście

Oferujemy spersonalizowane propozycje od wykwalifikowanych specjalistów.

Wysoka jakość pracy

Poświęcimy Państwa projektowi całą naszą uwagę, oferujemy jakość jakiej potrzebujecie.

Oszczędność kosztów

Możecie Państwo  skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia bez poświęcania własnych zasobów wewnętrznych.

Skontaktuj się znami