Ocena zagrożenia wybuchem stanowisk ładowania wózków elektrycznych

Wózki jezdniowe zasilane akumulatorami zazwyczaj są zasilane akumulatorami kwasowo – ołowiowymi. Stanowiska do ładowania takich akumulatorów powinny mieć wydzielone stanowisko ładowania, tzw. strefę ładowania. Nie jest wymagane oddzielne pomieszczenie. Strefa może znajdować się w hali, w której wózki pracują. Należy jednak pamiętać, że bez względu czy strefa ładowania jest w odrębnym pomieszczeniu czy na hali, powinna zostać poddana ocenie zagrożenia wybuchem w celu stwierdzenia:

  1. czy planowany lub istniejący system organizacji takiego stanowiska będzie lub jest odpowiednio przygotowany,
  2. czy planowane lub istniejące wyposażenie stanowiska nie stworzy lub stwarza zagrożeń, w tym nie zainicjuje wybuchu,
  3. czy planowana lub istniejąca wentylacja pomieszczenia, w którym będzie lub jest zlokalizowana strefa ładowania wózków jest odpowiednia.

Wykonana ocena zagrożenia wybuchem pozwala na określenie wymagań dla strefy ładowania akumulatorów wózków oraz wskazania stref wybuchowych lub bezpieczeństwa w trakcie ładowania i eksploatacji wózków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Pozwala również stwierdzić czy wymagane jest stworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, czy też nie.

Zapytaj o ofertę.

Powody, dla których warto rozważyć współpracę z nami:


Skontaktuj się znami