Rewolucyjne zmiany wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Rewolucyjne zmiany wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci zmienia dotychczasowe podejście w zakresie wymagań dla osób przystępujących do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Obecnie do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji należy dołączyć:

  1. wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych;
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Natomiast w projektowanym rozporządzeniu nałożono wymóg dołączenia do wniosku:

  1. dokumentów potwierdzających wykształcenie osoby kierującej wniosek;
  2. wykazu świadectw kwalifikacyjnych posiadanych przez osobę kierującą wniosek;
  3. dokumentów potwierdzających odbycie przez osobę kierującą wniosek co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców;
  4. potwierdzenia uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Jak widać ustawodawca wprowadza obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających odbycie co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców.

Zmiany obejmą również definicje rodzajów prac i stanowisk, a także zakres czynności dla stanowisk eksploatacji i dozoru. Ponadto w załączniku do rozporządzenia zmieniono wykaz rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy