Wózki widłowe ładowanie bhp i ppoż

ŁADOWANIE BATERII WÓZKÓW WIDŁOWYCH A STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Podczas ładowania akumulatorowych trakcyjnych, w których wykorzystywane są wodne roztwory elektrolityczne (za wyjątkiem szczelnych gazowo ogniw wtórnych), wydzielane są gazy, co jest wynikiem elektrolizy wody przez prąd przeładowania. Produkowane gazy to wodór i tlen.
Jeżeli wskutek emisji do otaczającej atmosfery stężenie wodoru w powietrzu przekroczy 4%, może powstać mieszanina wybuchowa. Gdy ogniwo będzie w pełni naładowane, nastąpi elektroliza wody, w wyniku której, w warunkach standardowych, tj. w temperaturze 0 °C i ciśnieniu 1 013 hPa:

  • 1 Ah powoduje rozkład 0,336 g H2O na 0,42 dm3 H2 i 0,21 dm3 O2;
  • 3 Ah powoduje rozkład 1 cm3 (1 g) H2O;

Emisja gazu z ogniw powinna zatrzymać się w ciągu godziny od zatrzymania działania urządzenia ładującego. Jednak i po tym czasie środki ostrożności są wciąż niezbędne, ponieważ gaz uwięziony wewnątrz ogniw może zostać nagle uwolniony w wyniku ruchu baterii, kiedy jest ona ponownie instalowana do pojazdu jak również podczas jazdy. Trzeba też zwrócić uwagę, że pewna dodatkowa ilość gazu może być wytwarzana podczas użytkowania wózka w wyniku hamowania regeneracyjnego.

Mając na uwadze powyższe należy pamiętać, że inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym są obowiązani dokonać oceny zagrożenia wybuchem stanowisk ładowania wózków elektrycznych.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy