SZKOLENIA BHP DLA STRAŻAKA OSP

Obowiązująca Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (sejm.gov.pl) w art. 8 pkt. 4 wskazuje, że do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest uprawniony strażak OSP, który odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to, zgodnie z art. 11 w związku z art. 10 przywołanej ustawy, jest realizowane przez Państwową Straż Pożarną. Szkolenia bhp są ważne 3 lata. PSP w zakresie szkolenia bhp może skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Jest to zgodne z przepisami, jednak będzie realizowane gdy służby PSP nie będą mogły własnymi służbami zrealizować powierzonego obowiązku.

Trzeba nadmienić, że znalazłem jednostkę OSP w Tarnowie Podgórnym, która samodzielnie opracowała prezentację do szkolenia bhp dla OSP. Prezentacja jest dostępna na ich stronie: Do pobrania – OSP Tarnowo Podgórne (straztarnowopodgorne.pl)

Podobne wpisy