Pożar pomieszczenia

Nowe przepisy poprawiające ochronę przeciwpożarową w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021.2088). Pośród wielu zmian wprowadzono zmianę poprawiającą bezpieczeństwo pożarowe pracy poprzez wprowadzenie zakazu stosowania recyrkulacji w pomieszczeniach w których jest możliwe nagłe zwiększenie stężenia substancji chemicznych stwarzające zagrożenie, a także w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (§ 38 ust. 3).

Pracodawcy, którzy zatrudniają  jedną osobę w pomieszczeniu, w którym występuje zagrożenie pożarowe lub wybuchowe są obowiązani wprowadzić obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach (§ 43 ust. 1. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021.2088)).

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy