Jakie odpady wyrzucamy pod kodem 16 02 14?

Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów wskazuje, że grupa 16 ma zastosowanie do odpadów, dla których nie dało się przyporządkować odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 15  i od 17 do 20. Przepisy wskazują, że odpady w pierwszej kolejności klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania. Jeżeli jednak nie da się przyporządkować do wskazanej w katalogu grupy źródła powstania, wówczas należy przypisać kod kończący się na 99 (inne nie wymienione odpady).

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule można wskazać, że rodzaj odpadów, który kryje się pod kodem 16 02 14, znajduje się w podgrupie 16 02. Podgrupa ta obejmuje odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. A zatem wiemy już, że dotyczy odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Teraz pozostaje nam sprawdzić czy utylizowane urządzenie możemy zakwalifikować do grupy odpadów o kodach 16 02 09 do 16 02 13. Jeżeli nasz odpad nie spełnia kryteriów wskazanych grup, wówczas przypisujemy mu kod 16 02 14. Poniżej przedstawiam przykładowe rodzaje odpadów, które mogą zostać zakwalifikowane do kodu 16 02 14:

  • Sprzęt komputerowy: komputery, klawiatury, myszki komputerowe, tablety, noteboki, laptopy, palmtopy, drukarki, plotery, skanery, zasilacze, koncentratory, modemy, huby, inne urządzenia komputerowe i peryferyjne.
  • Sprzęt biurowy: telefony, faxy, telexy, dalekopisy, telefony komórkowe, maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, kalkulatory, kasy fiskalne, rzutniki,  centrale telefoniczne, itp.
  • elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, wycinarki, pilarki, inne specjalistyczne narzędzia, itp.
  • Sprzęt przemysłowy: kamery przemysłowe, systemy monitorujące, systemy nadawczo ‐ odbiorcze, systemy ppoż., radiostacje, odtwarzacze CD, radia, krótkofalówki, systemy radiowęzłowe, megafony itp.
  • Sprzęt domowy stosowany w zakładach: radioodbiorniki, radioodtwarzacze, magnetofony, magnetowidy, anteny satelitarne i telewizyjne,  tunery satelitarne, kamery wideo, itp.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy