INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, 
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru, sposoby zabezpieczenia prac, sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi, 
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
  • plany obiektów oraz terenu przyległego, 
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. 

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy