Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)


[2] § 8 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[3] § 11 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[4] § 28 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[5] § 38 ust. 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[6] § 39 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 6.06.2008 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 690), które wchodzi w życie 9.07.2008 r.

[7] § 39a dodany rozporządzeniem z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[8] § 39a ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[9] § 39b dodany rozporządzeniem z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[10] § 39c dodany rozporządzeniem z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[11] § 41 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[12] § 43 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[13] § 44 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.; pkt 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[14] § 45 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[15] § 46 ust. 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[16] § 50 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[17] § 63 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[18] § 70 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[19] § 79 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[20] § 81 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[21] § 87 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[22] § 91 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[23] § 97 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[24] § 98 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[25] § 101 ust. 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

[26] § 110 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[27] § 114 uchylony rozporządzeniem z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.

[28] Ogłoszono dnia 23.10.1997 r.

[29] Ogłoszono dnia 23.10.1997 r.

[1] Załącznik 3 zmieniony rozporządzeniem z dnia 2.03.2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330), które wchodzi w życie 21.06.2007 r.; załącznik 3 rozdział 7 uchylony rozporządzeniem z dnia 4.08.2011 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1034), które wchodzi w życie 6.09.2011 r.; załącznik 3 zmieniony rozporządzeniem z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.


[1] Załącznik 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 4.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088), które wchodzi w życie 20.11.2021 r.

Podobne wpisy