Odpady rozbiórkowe

Zasady zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wchodzi od 2023-01-01

Od 1 stycznia 2023 roku planowane jest wprowadzenie art. 101a w ustawie o odpadach w zakresie właściwego sposobu selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zapis zapewnia wypełnienie niezbędnego minimum w celu właściwego ich zagospodarowania. Przepis przewiduje, że od 1 stycznia 2023 odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać oraz odbierać selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Za nieprzestrzeganie przepisów określonych w art. 101a ustawy o odpadach przewidziano stosowne regulacje w postaci administracyjnych kar pieniężnych, które zostały zaproponowane w art. 194 ust. 1 pkt 6a ustawy o odpadach. Przepisy te również zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

Nowy obowiązek nie będzie dotyczył gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach. Należy podkreślić, że odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy