BADANIA OKRESOWE PO COVID-19

Pamiętajmy, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, pracodawcy i pracownicy są obowiązani do wykonania badań okresowych w ciągu 180 dni od dnia odwołania tego stanu, czyli od 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników. Jednocześnie, zgodnie z art. 31m ust. 1 ustawy, przedłużono ważność orzeczeń lekarskich, która upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Powyższe oznacza, że po upływie tego okresu, każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Mamy więc czas do 28 grudnia 2023 r., gdyż 30 i 31 grudnia to kolejno sobota i niedziela.

Świadczymy usługi doradcze bhp. Wspieramy też w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz planowania i rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych.

Skontaktuj się z nami: kontakt@sekuramedio.pl lub odwiedź naszą stronę www.sekuramedio.pl

Podobne wpisy