Dyrektywa maszynowa – zmiany w 2023 r.

Dyrektywa maszynowa zostanie zastąpiona ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG, które zacznie obowiązywać od 14 stycznia 2027 roku.

Dane zebrane w trakcie stosowania dyrektywy 2006/42/WE pozwoliły wykazać niedociągnięcia i niezgodności w odniesieniu do zakresu produktów i do procedur oceny zgodności prowadzonych w poszczególnych krajach Unii. Aby poprawić i uprościć przepisy określone w dyrektywie oraz dostosować je do zmieniających się potrzeb rynku wprowadzono nowe wytyczne w formie rozporządzenia co pozwoli określić jednakowe zasady w odniesieniu do stosowanych standardów przy produkcji maszyn przed udostępnieniem ich do użytkowania.

Planowane wprowadzenie przepisów od 14 stycznia 2027 roku daje nam czas na przygotowanie się do wypełnienia zapisów rozporządzenia.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

ZAMÓW SZKOLENIE

Podobne wpisy