Zakres czynności pracownika – zakres obowiązków

Opis stanowiska pracy jest ważnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.  

Obowiązek opracowania opisu stanowiska pracy wynika z art. 94 pkt 1 K.p., a forma pisemna wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1997 r. (I PKN 77/97), który opowiedział się za pisemną formą zakresu obowiązków dla pracowników.

Należyte wywiązanie się z obowiązku poinstruowania pracownika jest istotne, gdy pracodawca w przyszłości będzie musiał nałożyć karę porządkową albo zwolnić pracownika z powodu niewłaściwego wykonywania obowiązków. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1998 r. (I PKN 428/98) stwierdził, że kryterium oceny pracownika nie mogą stanowić oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie, zawierając umowę o pracę, i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy.

Zakres czynności (zakres obowiązków) umieszcza się w części B akt osobowych pracownika.

Zakres czynności, który wynika z umowy o pracę, powinien zostać przyjęty i podpisany przez pracownika. W momencie, gdy pracownik odmawia przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o pracę, może stać się to uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia tej umowy.

Głównym celem opisu stanowiska jest zapewnienie jasnego zrozumienia oczekiwań i wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy, co może przyczynić się do skutecznej rekrutacji, lepszego dopasowania kandydatów oraz efektywnego zarządzania pracownikami.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy