Rewolucyjne zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców

Rewolucyjne zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców

To już od 29 maja 2022 wchodzą w życie zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, które zostały wprowadzone art. 2. Pkt 5 ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209)

Pracodawcy będą zobowiązani już za miesiąc stosować się do nowych zasad prowadzenia ewidencji, która bez względu na rodzaj wykonywanych przewozów, obowiązkowe lub braku obowiązku użytkowania tachografów, będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej i posiada zakres analogiczny do zakresu ewidencji czasu pracy prowadzonej dla pozostałych pracowników. Okres przechowywania ewidencji wydłuży się z 3 do 10 lat. Podstawa prawna: art. 25 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.)

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy