OSP strażacy ochtniczej straży pożarnej

Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022 poz. 828) określił zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (OSP). Od 15 kwietnia 2022 r. okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadzane będą nie rzadziej niż raz na trzy lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej. Datę następnego badania określa lekarz wykonujący badania.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy