usługi ppoż.

ŚRODEK GAŚNICZY FM 200 – jak gasić pożar?

FM-200 (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane) jest związkiem węgla, fluoru i wodoru (CF3CHFCF3). Jest bezbarwny, bezwonny i nieprzewodzący. Tłumi ogień z wykorzystaniem chemicznych i fizycznych mechanizmów z minimalnym wpływem na dostępny tlen. To pozwala ludziom patrzeć i oddychać, pozwalając im opuścić bezpiecznie przestrzeń zagrożoną pożarem.

Pomimo, że FM-200 jest uważany jako nietoksyczny dla ludzi w stężeniach niezbędnych do gaszenia większości pożarów, podczas stosowania, przenoszenia i obsługi środka gaśniczego powinny być zachowane pewne względy bezpieczeństwa. Rozprężenie FM-200 może stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi spowodowane samym nierozłożonym środkiem gaśniczym oraz produktów rozkładu, który ma miejsce gdy środek gaśniczy kontaktuje się z ogniem lub innymi gorącymi powierzchniami. Należy unikać niepotrzebnego wystawienia personelu na działanie środka gaśniczego lub produktów rozkładu.

Środek gaśniczy FM-200 zastosowany w systemie automatycznego gaszenia jest przeznaczony do gaszenia następujących klas pożarów:

• klasa A: Pożary typu powierzchniowego; drewna lub innych materiałów celulozowych;

• klasa B: Ciecze palne;

• klasa C: Gazy palne.

Przelewanie FM200 do zbiornika oglądniesz na filmie: https://bit.ly/3HoG1r1

Podobne wpisy