Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy


[1] § 1 pkt 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1745), które wchodzi w życie 31.10.2003 r. i stosuje się od wejścia Polski do UE.

[2] § 8a dodany rozporządzeniem z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1745), które wchodzi w życie 31.10.2003 r. i stosuje się od wejścia Polski do UE.

[3] § 8b dodany rozporządzeniem z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1745), które wchodzi w życie 31.10.2003 r. i stosuje się od wejścia Polski do UE.

[4] § 8c dodany rozporządzeniem z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1745), które wchodzi w życie 31.10.2003 r. i stosuje się od wejścia Polski do UE.

[5] § 8d dodany rozporządzeniem z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1745), które wchodzi w życie 31.10.2003 r. i stosuje się od wejścia Polski do UE.

[6] § 8e dodany rozporządzeniem z dnia 30.09.2003 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1745), które wchodzi w życie 31.10.2003 r. i stosuje się od wejścia Polski do UE.

Podobne wpisy