Turbina

Szkolenie: Turbiny gazowe – wybrane zagadnienia eksploatacji

Termin szkolenia: 28 -29 marca 2023

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

Koszt szkolenia za 1 uczestnika: 1000 zł netto +23%VAT

Lokalizacja szkolenia: ul. Słoneczna 2, 62-080 Tranowo Podgórne (k. Poznania)

Rejestracja: formularz rejestracji

Nocleg: Dostępne są noclegi w hotelu 500 i w hotelu Vector.

Liczba miejsc: 20*

*0rganizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Kontakt: (+48) 536744998 lub kontakt@sekuramedio.pl

Organizator szkolenia: Sekura Medio Krzysztof Dudziak, ul. Kalinowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 9551688971, REGON: 521262573

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób eksploatujących turbiny gazowe oraz zainteresowanych tą tematyką. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione informacje na temat zasadniczych części i układów turbin gazowych i podstawowe zasady ich eksploatacji. Ponadto omówione zostaną zasady bhp, które należy przestrzegać przy eksploatacji turbin gazowych. Tematyka szkolenia została oparta na turbinie SGT600. Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów z wieloletnim stażem w gazownictwie przy urządzeniach energetycznych.

Rejestracja: formularz rejestracji

Program szkolenia:

28 marca 2023

1.   Zagadnienia prawne dotyczące eksploatacji turbin gazowych

2.    Główne elementy turbiny SGT600

2.1.  układ olejowy

2.2.  układ rozruchowy

2.3.  układ paliwa gazowego

2.4.  układ zapłonowy

2.5.  układ wlotu powietrza

2.6.  układ wylotu spalin

2.7.  układ chłodzący

2.8.  układ rozcieńczania spalin

2.9.  układ mycia sprężarki turbiny

2.10. układ powietrza chłodzącego i uszczelniającego.

29 marca 2023

3.    Zasady eksploatacji układów pomocniczych.

3.1.  układ olejowy

3.2.  układ rozruchowy

3.3.  układ paliwa gazowego

3.4.  układ zapłonowy

3.5.  układ wlotu powietrza

3.6.  układ wylotu spalin

3.7.  układ chłodzący

3.8.  układ rozcieńczania spalin

3.9.  układ mycia sprężarki turbiny

3.10.  układ powietrza chłodzącego i uszczelniającego.

Rejestracja: formularz rejestracji

Podobne wpisy