Zaopatrzenie wodne w budynkach wysokich i wysokościowych

Zaopatrzenie wodne w budynkach wysokich i wysokościowych

Nowością jest planowane wprowadzenie regulacji zapewniającej ujednolicenie zasad związanych z zaopatrzeniem wodnym w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji. Dotychczas zasady dla tych obiektów nie były regulowane. Jeżeli rozporządzenie przejdzie proces legislacji  i zostanie zatwierdzony do stosowania wówczas proponowany zapis zostanie wprowadzony jako § 19 ust. 6, tym samym wprowadzi obowiązek stosowania zaworów 52 w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.

Ustawodawca przewiduje również zmiany w Zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów co powinno pozwolić na poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej przy zmieniającym się klimacie. Planowane jest gruntowne przeredagowanie § 39 z jednoczesnym uzupełnieniem o nowe zapisy regulujące warunki pozyskania wody. Treść projektu znajdziesz tutaj.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy