OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA ATMOSFERY WYBUCHOWEJ

  • osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek,
  • studentów lub uczniów odbywających zajęcia praktyczne,
  • osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Jeżeli potrzebujesz OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM, OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA W MIEJSCACH PRACY ATMOSFERY WYBUCHOWEJ oraz DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM skontaktuj się z nami.

Podobne wpisy