Zasady rejestracji podmiotu w BDO. 

Podmioty wymienione w art. 50 ustawy o odpadach podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. Podmioty te same składają wniosek o wpis do rejestru za pośrednictwem strony internetowej: BDO : Logowanie (mos.gov.pl) . Aby to uczynić należy zalogować się do systemu BDO.

Pierwsze logowanie realizujemy poprzez profil zaufany. W tym celu wybieramy przycisk z lewej strony zakładki logowania “Zaloguj się przez Login.gov.pl”. Po zalogowaniu się do systemu w celu dokonania rejestracji wybieramy zakładkę WNIOSKI.W otwartej zakładce naciskamy przycisk “+Nowy wniosek” w celu otwarcia listy wniosków, które można złożyć przez system BDO. Aby wygenerować wniosek rejestracyjny należy wybrać z listy “Nowy wniosek rejestracyjny”. System otworzy formularz “Wniosku rejestracyjnego” umożliwiający podanie następujących danych: 

  1. dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek, 
  1. informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo ich braku, 
  1. dane osoby wypełniającej wniosek (osoba, która uzyska uprawnienia głównego użytkownika do konta podmiotu w BDO), 
  1. adres siedziby lub zamieszkania, 
  1. informację czy wniosek jest składany na podstawie pełnomocnictwa, 
  1. miejsce prowadzenia działalności, 
  1. w przypadku branż wymienionych w ustawie o odpadach należy wypełnić odpowiedni dział, 
  1. w części związanej z dokumentami załączamy skany dokumentów,  
  1.  następnie wysyłamy wniosek rejestrowy naciskając przycisk “Wyślij wniosek”. 

Po wpisaniu adresu siedziby firmy, system sam dopasuje odpowiedni Urząd Marszałkowski.  

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku zapraszamy do kontaktu z nami. 

Podobne wpisy