Zasady rejestracji podmiotu w BDO. 

Podmioty wymienione w art. 50 ustawy o odpadach podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. Podmioty te same składają wniosek o wpis do rejestru za pośrednictwem strony internetowej: BDO : Logowanie (mos.gov.pl) . Aby to uczynić należy zalogować się do systemu BDO.

Pierwsze logowanie realizujemy poprzez profil zaufany. W tym celu wybieramy przycisk z lewej strony zakładki logowania “Zaloguj się przez Login.gov.pl”. Po zalogowaniu się do systemu w celu dokonania rejestracji wybieramy zakładkę WNIOSKI.W otwartej zakładce naciskamy przycisk “+Nowy wniosek” w celu otwarcia listy wniosków, które można złożyć przez system BDO. Aby wygenerować wniosek rejestracyjny należy wybrać z listy “Nowy wniosek rejestracyjny”. System otworzy formularz “Wniosku rejestracyjnego” umożliwiający podanie następujących danych: 

  1. dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek, 
  1. informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo ich braku, 
  1. dane osoby wypełniającej wniosek (osoba, która uzyska uprawnienia głównego użytkownika do konta podmiotu w BDO), 
  1. adres siedziby lub zamieszkania, 
  1. informację czy wniosek jest składany na podstawie pełnomocnictwa, 
  1. miejsce prowadzenia działalności, 
  1. w przypadku branż wymienionych w ustawie o odpadach należy wypełnić odpowiedni dział, 
  1. w części związanej z dokumentami załączamy skany dokumentów,  
  1.  następnie wysyłamy wniosek rejestrowy naciskając przycisk “Wyślij wniosek”. 

Po wpisaniu adresu siedziby firmy, system sam dopasuje odpowiedni Urząd Marszałkowski.  

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy