Zmiany w zasadach stwierdzania kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

1 lipca 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022.1392). Nowe projektowane rozporządzenie zmienia w ograniczonym zakresie szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci, które były określone w w uchylonym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U z 2003 poz. 828 i 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

•       prac, do wykonywania których wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne (§ 4 ust. 2 przedmiotowego projektu),

•       zakresu wiedzy, jaką muszą wykazać się osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji (§ 6 i 7 projektu),

•       kwestii związanych z przeprowadzeniem egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (§ 10 ust. 5 projektu).

Ponadto w opublikowanym rozporządzeniu określono zaktualizowany wykaz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, których eksploatacja wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Należy nadmienić, że Komisje kwalifikacyjne powołane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, których przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie lub sekretarz nie spełniają wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2, mogą wydawać świadectwa kwalifikacyjne osobom wykonującym czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy