Kierowca wykonujący zadania w ramach międzynarodowych przewozów nie jest w podróży służbowej.

Kierowca wykonujący zadania w ramach międzynarodowych przewozów nie jest w podróży służbowej.

Od 2 lutego 2022 roku nowe przepisy obejmujące czas pracy kierowców wprowadziły zmiany w stosowaniu definicji podróży służbowej kierowców, w tym wpłynęły na sposób oskładkowania wynagrodzeń. Obecnie podróżą służbową kierowcy jest zadanie realizowane w ramach krajowych przewozów drogowych na polecenie pracodawcy, m.in. przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy kierowcy. W artykule 21 b Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców wskazano, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

Do takiego kierowcy stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.

2) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm. ) dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. 

Potrzebujesz usług w zakresie BHP? sprawdź naszą ofertę:
https://sekuramedio.pl/bezpieczenstwo-pracy/

Podobne wpisy